Koçluk Mesleği ve kendi gelişiminiz için bir Fark yaratın.

Mesleğinize sahip çıkın ve Farkınızı Mesleki Yeterlilik Belgenizi alarak ortaya koyun.

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Koç (Seviye 6)

Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, 12/12/2013 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Koçluk Platformu Derneği, Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği ve Yönderlik ve Koçluk Derneği tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK İş ve Yönetim Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 22/07/2015 tarih ve 2015/32 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Koçlara yönelik Mesleki Yeterlilik Mentorlüğü

Mesleki Yeterlilik Kurumunun Koç Seviye 6 Meslek Yeterlilikleri Değerlendirici ölçütleri baz alınarak hazırlanmış bir mentörlük hizmetidir.

MYK Yeterlilik Sınavı hazırlık mentörlük sürecinde;

  • Nasıl hazırlanılır.
  • Neler yapılır.
  • Neler yapılmaz.
  • Performans sınavı için uygulama becerileriniz geliştirmenizi sağlar.
  • Soru bazlı değil, Yetkinlik bazlı eğitim verilerek sınava hazırlar.

Mentorlük süreci :  2 gün / 6 saat toplam 12 saattir.

Mentorlüğümüz, Etik ilkelerimiz doğrultusunda sınav sorularına yönelik değil YETKİNLİĞE yöneliktir.

Daha Fazlası için bizi 0  505 761 00 81 arayabilir  veya  İletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz Online olarak devam etmektir…