Kurumsallaşmaya Giden Yol

AN’a fokuslanmak için; Öğren, Deneyimle ve Yaşa.

Her iş ekip halinde yapıldığında sorumluluklar paylaşıldığında kolaylaşır. Takım çalışması, kurumunuzu bireysel olarak ulaşabileceğiniz hedeflerden daha ilerisine taşır,

Değişim, kişilerin değerler dizisini gözden geçirmesi, farklı perspektiflerden bakması ve kurumsal gereksinimler doğrultusunda yapılandırmasını gerektiriyor. Kurumsal değişim ve zihinsel değişim etkileşimli olarak yürütülmesi gereken bir süreç.

Şengül Demir olarak, birçok kurum da ve şirkette yürüttüğü değişim projelerini  Koçluk ve Eğitim modelleri ile yürütüyor ve aşağıda yer alan eğitim hizmetlerini sunuyoruz;

KURUMSAL KÜLTÜR

MEVCUT DURUM ANALİZİ

KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ

TOPLANTI  YÖNETİMİ

KURUM İHTİYAÇ ANALİZİ-SWOT ANALİZİ

(Güçlü yanlar ve Fırsatlar tespit edilerek yenilenme süreci ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  Sonuçlarına göre eğitim içerikleri oluşturulmaktadır.)

İLETİŞİM, EMPATİ VE HİYERARŞİ

KURUMLARDA İLETİŞİM

 • Mesajın Karmaşıklığı
 • Mesajın Gönderilmesi ve Alınmasındaki Güçlükler
 • Kaynak ve Alıcı arasındaki Farklar
 • İletişimde Anlayabilmek
 • İletişimi Nasıl Geliştirebiliriz

MOTİVASYON

EMPATİ

KURUM İÇİ ÇATIŞMALARDA EMPATİ

DİNLEME

İNSAN İLİŞKİLERİNDE GÜVEN

GÜVEN İÇİN AÇIK İLETİŞİM

ÇATIŞMA ÇÖZME YAKLAŞIMI

YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK

 • Düşünebilme yeteneği
 • Dayanıklılık
 • İnisiyatif-Karizma

EKİP ÇALIŞMASI

 • Ekip Çalışmasının Nitelikleri
 • Ekip Çalışmasının Süreçleri
 • Ekip Çalışmasının Unsurları
 • Başarılı Bir Ekibin Oluşturulması İçin ne gereklidir.

YETENEK POTANSİYEL VE KAYNAKLARLA YENİDEN YAPILANDIRMA

 • Eylemciler
 • Düşünenler
 • Kuramcılar
 • Pragmatistler

STRES VE BAŞEDEBİLME YÖNTEMLERİ

ÖFKE

ÖFKE KONTROL YÖNTEMLERİ

 • Bilişsel Yöntemler
 • Duyuşsal Yöntemler
 • İletişim
 • Duygusal Yöntemler
 • Davranışsal Boyut
 • Bilişsel Yeniden Yapılandırma

BİRESYEL ve KURUMSAL iMAJ

ZAMAN YÖNETİMİ

ŞUBELER ARASI ETKİLİ İLETİŞİM

İLETİŞİM OYUNLARI

 • Oyunlarla Kişisel Farkındalık ve Kurumsal Kimlik Analizi

KRİZ NEDİR? NASIL YÖNETİLİR

KURUMSAL KOÇLUK

HEDEF ÇALIŞMASI

KAHKAHA ETKİNLİĞİ

DEĞERLENDİRME

RAPOR ETME

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz Online olarak devam etmektir…